Selasa, 11 September 2018

Kenapa Anda Tidak Selera Makan Ketika Makanan Dihidangkan?

Berikut ini beberapa alasan mengapa Anda Tidak Punya Selera Makan Ketika Makanan Sudah Dihidangkan di hadapan anda?

alasan mengapa anda tidak selera makan


  • Anda tidak suka makanan tersebut
  • Anda masih kenyang sehingga tidak bernafsu
  • Saat perut ada melewati limit untuk segera diisi alias sangat lapar, anda menundanya, kemudian otak anda, melakukan caranya sendiri untuk mengatasi rasa lapar. Dan ketika makanan disediakan, otak anda sudah tidak lagi punya selera makan.
  • Anda makan tidak tepat waktu
  • Anda sedang marah atau jengkel
  • Anda menderita penyakit psikologis tertentu
  • Anda kurang bersyukur atau tidak mensyukuri nikmat yang ada
  • Alasan lainnya